Υπηρεσίες

Καρατζίκης Τρανσπορτ - Υπηρεσίες - Οργάνωση

Οργάνωση

Η εφαρμογή της σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης μας βελτιώνει την αξιοποίηση του χώρου, την παραγωγικότητα και την ποιότητα όλων των λειτουργιών, από την διαδικασία παραλαβής, τοποθέτησης και ετοιμασίας παραγγελιών, μέχρι την απογραφή, και την σωστή επικοινωνία με το λογιστήριο και τα λοιπά τμήματα.
Τέλος βελτιώνει την ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Διανομή

Διανομή των προϊόντων από την επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Τήρηση χρόνων παράδοσης, επιστροφές εμπορευμάτων, φόρτωση των προϊόντων, παλετοποίηση.
Η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικό Δίκτυο Διανομής.
Στόχος μας αποτελεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας προτείνοντάς σας λύσεις που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε, εξειδικευμένες ανάγκες σας, παρέχοντάς σας ευελιξία επιλογής εναλλακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις δικές σας ανάγκες.
Καρατζίκης Τρανσπορτ - Υπηρεσίες - Διανομή
Καρατζίκης Τρανσπορτ - Υπηρεσίες - Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ασφαλής μεταφορά όλων των φορτίων αποτελεί θέµα ζωτικής σηµασίας τόσο για τους επαγγελµατίες των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα, καθώς συµβάλλει στην πρόληψη ατυχηµάτων, που κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, έχουν συνεπώς οικονοµικό και γενικότερο όφελος από την ασφαλή διεκπεραίωση της οδικής µεταφοράς των φορτίων.
Γενικά, κάθε όχηµα που µεταφέρει εµπορεύµατα, πρέπει να είναι φορτωµένο και να οδηγείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για ανθρώπους ή περιουσίες.