Ισολογισμοί

Ισολογισμός Καρατζίκης Τρανσπορτ ΕΠΕ – 2014

Ισολογισμός Καρατζίκης Τρανσπορτ ΕΠΕ – 2013

Ισολογισμός Καρατζίκης Τρανσπορτ ΕΠΕ – 2012

Ισολογισμός Καρατζίκης Τρανσπορτ ΕΠΕ – 2011